Kjøpsbetingelser for www.fccircus.com for privatkunder og firmaer, inkludert institusjoner.

www.fccircus.com eies av:

Flying Culinary Circus

Seljeveien 1

0575 Oslo

Org. nr: 998 574 587

1. Kjøp hos www.fccircus.com

Kjøpet gjelder fra det øyeblikket du som kunde mottar en faktura fra www.fccircus.com

Det tas forbehold for prisfeil mm. som følge av valutaendringer, krig, terror, naturkatastrofer,

force majeure, leveringssvikt, utsolgte varer og trykkfeil.

Det tas forbehold for utsolgte varer og utsatt leveringstid hos www.fccircus.com sine grossister.

2. Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25% moms, om ikke annet nevnes. Prisene er kun gjeldene innenfor Norges

grenser, eksklusive Færøyene og Grønland. Alle kontrakter inngås på norsk.

3. Salg generelt

Den aktuelle prisen ved bestillingstidspunktet, er den gjeldende bestillingsprisen.

Avhentningsvarer faktureres til den aktuelle prisen på bestillingstidspunktet, og prisen endres

IKKE hverken ved prisfall eller prisstigning. Så fremt det betales med kredittkort, trekkes

pengene først på kundens kort når varen sendes fra www.fccircus.com.

3.1 Levering

Bestilte varer sendes med posten og leveres normalt 3-5 virkedager etter bestilling. Prisen for levering

fremgår ved utsjekking i kassa, men er 119 NOK med mindre annet er angitt.

3.2 Personvern

Selskapet forstår og respekterer viktigheten av privatliv på internett. Selskapet avslører ikke

informasjon om kunder/brukere til tredjepart, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre

en transaksjon. Selskapet selger ikke ditt navn, adresse, e-post, kredittkortinformasjon eller

personlige data til noen tredjepart uten din tillatelse.

3.3 Tvister

Enhver tvist mellom www.fccircus og kunde er underlagt norsk lov

4. Avbestilling

Ønsker du å avbestille eller annulere en bestilling, bør det i utgangspunktet skje på samme måte

som bestillingen er gjort. Alternativt kan det skje ved at det sendes en e-post til

[email protected] merket med “Avbestilling”. Her skal tidspunkt for bestillig samt ordrenummer

fremgå. Har du motatt en ordrebekreftelse på e-post, kan denne returneres til avsender med

teksten “Avbestilling” skrevet i emnefeltet. Avbestilling bør skje innen kl. 14:00 samme dag som

bestillingen er gjennomført

5. Ordrebekreftelse

www.fccircus.com oppbevarer selve ordrebekreftelsen etter den er sendt til kunde.

6. Betaling

De mulige betalingsmetodene er som minimum:

“Visakort

Mastercard

Etter avtale (bare profesjonelle)

Betalingsmetoden “”ETTER AVTALE”” kan kun benyttes av virksomheter og offentlige

institusjoner, og bare dersom du i forkant har inngått en betalingsavtale med www.fccircus.com”

7. Angrerett

Full returrett – Angrer du på ditt kjøp, gir www.fccircus.com full returrett. Varen skal da

returneres i orginal emballasje og i ubrukt og uskadet tilstand. Dette skal skje senest 14 dager

etter varen er mottatt. Varer som returneres skal ledsages av orginalfaktura og leveres uten

kostnader for www.fccircus.com.

Varer som returneres uten betalt frakt eller porto avvises av www.fccircus.com. Ved anger

tilbakebetales beløpet via konto til kunden innen 14 dager. Du kan også bytte til en annen vare.

Da skal du sende tilbake varen, vedlagt et notat med hva du ønsker istedet.

OBS! Det ytes ingen angrerett på varer som fremstilles spesielt etter dine behov, dersom

produksjon eller tilpasning er påbegynt. Produksjon og tilpasning påbegynnes ved

ordremottakelse, og derfor bortfaller angrerett.

8. Reklamasjon

Som forbruker har man 2 års reklamasjonsrett, hvilket betyr at kunden kan få varen repartert,

byttet, pengene tilbake eller prisavslag, avhengig av den konkrete situasjonen. Dette betinger

selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget. Forskjellen på garanti og reklamasjon kan sees her.

Det er IKKE reklamasjonsrett på feil eller mangler som oppstår ETTER varen har vært i bruk

ifølge kjøpeloven

Skulle varen mot formodning gå i stykker under reklamasjonsperioden, repareres denne uten

omkostninger på vårt eller produsentens verksted. Skade på produktet som skyldes betjeningsfeil,

hånteringsfeil, modifikasjon eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av

reklamasjonsretten. Her inkluderes også endring av tilført strømstyrke til ethvert relevant

komponent. www.fccircus.com kan ikke gjøres ansvarlig for tapt data og andre direkte

følgeskadet, som vare kjøpt av www.fccircus kan ha skapt, med mindre det følges direkte av dansk

lov. Det henvises øvrig til kjøpeloven for fremgangsmåte vedrørende reklamasjoner.

9. Bruk av reklamasjonsretten

Reklamasjon angående feil og mangler skal meddeles www.fccircus innen rimelig tid etter varens

mottakelse. Kunden oppfordres på det kraftigste til å avgi erklæring angående produktets feil eller

mangler i forbindelse med reklamasjonen, siden mangel på dette kan innebære en forlengelse av

utbedringsprosessen på grunn av feilsøking. Kunden kan returnere den defekte varen per post til

vår adresse. Varer der det ikke inngår reklamasjonsrett og/eller mottas uten forsvarlig emballasje,

vil bli ompakket og det vil bli krevd et beløp som tilsvarer www.fccircus sine utgifter for

nødvendig og forsvarlig emballasje. Varer som returneres på etterkrav eller som sendes uten

porto, vil bli nektet av www.fccircus.com.

10. Tilbakesendte varer som ikke inneholder feil

Ved retur av defekt eller feil vare til www.fccircus.com, hvor feil eller defekt, definert av kunden,

ikke konstateres, vil varen bli tilbakesendt til kunden inklusiv et testgebyr på 200 kr per halve

time. Testgebyret beregnes på bakgrunn av tiden brukt i forbindelse med test og feilsøking.

www.fccircus.com forbeholder seg retten til å kreve dette gebyret og forsendelsesomkostninger

per etterkrav, såfremt det ikke foreligger en kreditavtale. Vedlegges det tilbehør, skal antall og

produktbeskrivelse også vedlegges. Varer bør returneres med fakturakopi der kjøpstidspunktet

for det reklamerede produktet fremgår, da varen ellers vil bli henlagt intill det foreligger en

fakturakopi og ect. feilmelding på produktet. Varer som ikke inngår under reklamasjonsretten og

som mottas uten forsvarlig emballasje, vil bli ompakket og det blir krevd et beløp tilsvarende våre

utgifter for nødvendig og forsvarlig emballasje.

11. Forsvarlig returnering

Alle produkter som returneres til www.fccircus.com skal være forsvarlig innpakket. Ved CPU’er,

ram, harddisker mm. skal disse sendes tilbake i en eske eller lignende. Skade som følge av

mangelfull emballasje kan medføre at kundens rettigheter bortfaller. www.fccircus.com anbefaler

at varen returneres via Post Danmark og at varen sendes som pakkepost. På den måten er det

mulighet å spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner derfor enhver tvil om hvorvidt

varen er levert til www.fccircus.com. Kunden har også mulighet til å etterlyse pakken, så lenge

leveransen ikke har funnet sted. Alle produkter som mottas fra www.fccircus.com inpakket i

antistatisk materiale skal, dersom de returneres, være innpakket i tilsvarende antistatisk

materiale. Om dette ikke skjer, kan varen ta skade, hvilket kan resultere i bortfall av kundens

rettigheter.

12. Er du usikker?

Dersom det måtte oppstå tvilsspørsmpl, anbefaler www.fccircus.com at kunden retter en

henvendelse til [email protected]

13. Spesielle bestemmelser for forhandlere

Det gjelder samme salgsbetingelser som for forbrukere, dog med følgende endringer.

Det er ingen angrerett for forhandlere.

Varer kan ikke kjøpes som privatkunde, så lenge varen bestilles via en husstand registrert som

firma (firma=forhandler eller institusjon)”

Det gjelder 1 års reklamasjonsrett fra opprinnelig fakturadato. Bytte eller reprasjon medfører ikke

at det tilkommer 1 års reklamasjonstid. www.fccircus.com forbeholder seg eiendomsretten til

varer kjøpt på kreditt intill hele kjøpesummen er betalt.

13.1. Alle kostnader knyttet til håndhevelse av eiendomsforbeholdet overtas av kjøperen.

13.2. Det påløper renter fra forfallsdatoen med 1% per påbegynte måned.”